• teta@tetamuh.com.tr

Çınar Mah. Duru Cad. No:4
06750 Akyurt, Ankara/TÜRKİYE

Telefon

+90 312 847 53 61

RANDIMAN KONTROL SİSTEMİ

  • Üç adet yük hücreli 
  • Tartım bilgilerini tutan bağımsız hafıza

 

Tek başına çalışabilme veya diğer kantarlarla birlikte bilgisayara bağlanabilme özelliği

 

Elektronik Tumba Kantarları, üretim esnasında bir hattaki geçiş kapasitesini veya belli bir sürede geçen toplam malzeme miktarını belirlemek amacıyla kullanılırlar. Aynı zamanda dökme malzeme dolumunda, dolum miktarını sabitleyebilmek ve hammadde girişini kontrol edebilmek amacıyla da kullanılabilirler.

 

Toz ve granül malzemelerin debisini belirlemek amacıyla kullanılan hassas ve güvenilir TETA elektronik tumba kantarları, farklı boyut ve modellerde üretilirler. Tartım kapasiteleri 20 kg ile 600 kg arasında değişen bu kantarlarda, tartım bilgileri anında ekranda görüntülenir. Kontrol panosundaki menü yardımıyla saatlik, günlük, haftalık ve aylık toplam tartım bilgilerini izlemek mümkündür.